sonsoles-cordon

Sonsoles Cordón

Profesora de interpretación y expresión corporal

“ Bo trato, boa resolución de problemas e fácil comunicación ademáis da liberdade que esixe a docencia dunha actividade artística como é o teatro. ”